Välkommen till BE it
fler stolta medarbetare och chefer

Våra tjänster (urval)

Vid utformning av våra tjänster har vi influenser från framgångsrika ledare, verksamheter och – idrottslag som presterat på en hög nivå år efter år. Vi strävar efter att finna långsiktiga och tvärdisciplinära lösningar. Exempel på tjänster är:   

  • Ny som chef (6 d under 6 mån, start jan och aug)
  • Mellanchef och förändringsledare (12 d under 12 mån, start jan)
  • Projektledning (9 d under 6 mån, start jan)
  • Anpassad modulutbildning (ex. på moduler, Feedback, Skapa förtroende, Motivation och mål, Effektiva möten, Framförande, Samtal, Konflikthantering)
  • Coachning och handledning     
  • Grupputveckling (inkl. kick-off/team building)
  • Verksamhetsutveckling (exempelvis nulägesanalys, utbildning samt utveckling av individer och grupper,  coachning, uppdatering av policys och rutiner ...)


Kontakta oss för mer information!